Tabulkový ceník oken

Konstrukce

Ovládání zobrazení

  • Přiblížení / Oddálení - Držte klávesu Shift + kolečko myši.
  • Posouvání - Držte klávesu Shift + stiskněte levé tlačítko myši a táhněte.

Oblouky

oblouky

Oblouk zkonstruujeme vybráním rámu a nastavením jeho vlastnosti Tvar na hodnotu oblouk. Pokud je oblouk souměrný podle osy Y nastavíme jeho výšku pomocí vlastnosti Rozměry tvaru / výška. U nesymetrických oblouků nastavíme pomocí vlastnosti Rozměry tvaru / šířka výšku pravé úseče a pomocí vlastnosti Rozměry tvaru / výška výšku levé úseče.

čtvrtkruh

Okna ve tvaru čtvrtkruhu se konstruují jako nesymetrické oblouky, kde velikost jedné z úsečí je rovna 0.

Šikminy

šikminy

Šikminu zkonstruujeme vybráním rámu a nastavením jeho vlastnosti Tvar na hodnotu zkosený. Vvýšku zkosení nastavíme pomocí vlastnosti Rozměry tvaru / šířka, šířku pomocí vlastnosti Rozměry tvaru / výška. Vlastnost Tvar / Vertikální umístění a Tvar / Horizontální umístění definují umístění šikmin/y.

trojúhelník

Okna ve tvaru trojúhelníku se konstruují jako zkosené rámy, které mají skosení pouze v jednom rohu.

Výplně

Výplně se vkládají jako doplňek. Vyberte z kontextové nabídky Vložit/Doplněk/Výplň.

Zadávání rozměrů

Rozměry oken se zadávají kliknutím na rám a vyplňením rozměrů v tabulce vlastností konstrukce.

Zadávání rozměrů

Pokud se někde objeví červené šrafy, znamená to, že plocha pro výpočet tabulkové ceny je větší než okno, které by ji mělo vyplňit, v takovém případě je třeba kliknout na rám a vymazat rozměr, který brání oknu zaujmout celou červeně vyšrafovanou plochu nebo vložit pod okno vyzdívku nebo stávající vyzdívku.

Vzorové pozice

Vzorové pozice se nacházejí v modulu Čiselniky.

Zadávání tabulkových cen

Tabulkový ceník vyvoláme z kontextové nabídky konstrukce. Klikněte pravou myší na konstrukci a vyberte volbu Tabulkový ceník.

Ceník konstrukce

Kliknutím na tlačítko tabulky, vyvoláte tabulkový ceník pro tuto konstrukci.

Ceník tabulka

Řádky v ceníku obsahují tabulkové ceny pro výšku konstrukce a sloupce ppro šířku. Například hodnota 700 v záhlaví sloupce znamená, že tyto hodnoty budou použity pro šířky 700-799 včetně v případě, že následující sloupec má v záhlaví hodnotu 800. Kdyby následující sloupec obsahoval hodnotu 850, byl by sloupec 700 použit pro konstrukce šířky 700-849 včetně.

V tabulce lze pomocí kontextové nabídky nastavit 3 druhy regionu, které jsou označeny bíle, modře a červeně. Označení má následující význam:

  • bílá - konstrukce takového rozměru je povolena.
  • modrá - varování, konstrukce takového rozměru je povolena za určitých podmínek, zaléží na úsudku konstruktéra, zda jsou splněny.
  • červená - chyba, konstrukce takového rozměru je zakázána, systém odmítne vypočítat její cenu.

Ceny lze do ceníku kopírovat, např. z Excelu, pomocí schránky (Ctrl-C, Ctrl-V).

 
welloffice/tabulkovy_cenik.txt · Poslední úprava: 2010/11/08 00:19 autor: fanda     Nahoru