Průvodce vystavením zakázky

Import nové zakázky z Klaesu

V knize zakázek klikněte na vytvořit novou zakázku.

Dále klikněte na tlačítko import.

Objeví se dialog s nabídkou všech dosud nenaimportovaných zakázek. V něm vyberte číslo zakázky, které chcete naimportovat a stiskněte OK.

Dojde k naimportování výrobních údajů z Klaesu. Pokud byla zakázka již vložena do starého WellOffice, dojde k importu vystavených smluv, objednávek, planu výroby a montáže odtud.

Vkládání doplňků

Klikněte na Doplňky, zobrazí se seznam doplňků.

Vložte doplňky, které si zákazník přeje pomocí kontextové nabídky v tabulce (kliknutím pravým tlačítkem myši).

Pro vkládání doplňků se používá číselníků doplňků. Po vybrání doplňku z číselníku, se objeví okno, kde můžete změnit parametry vybraného doplňku. To je vhodné zejména v situaci, kdy chcete například vložit žaluzie pro více označených skel. Upravte potřebné parametry a klikněte na OK (zelená fajfka).

Vložený doplněk se objeví v tabulce. Dvojklikem na řádku s doplňkem vyvolejte dialog pro editaci doplňku, zde zadejte počet kusů a rozměry doplňku, tím se automaticky spočítá jeho cena.

Vytvoření smluv a objednávek na doplňky

Označte požadované doplňky v tabulce myší a vyberte s menu Smlouvy/Vystavit smlouvy na označené doplňky nebo Objednávky/Vystavit objednávky na označené doplňky. Volbou Smlouvy/Vystavit smlouvy na doplňky nebo Objednávky/Vystavit objednávky na doplňky dojde k vystavení smluv nebo objednávek na všechny doplňky, které je dosud vystaveny nemají. Vytvořené smlouvy a objednávky se ihned objeví ve stromu obsahujícím strukturu zakázky.

Dvojklikem na smlouvu nebo objednavku ve stromu ji lze editovat.

Vložení zakázky do plánu výroby

Dvojklikem na čislo zakázky ve stromu otevřete editaci zakázky. Kliknutím na tlačítko Plán výroby se zobrazí v Plánu výroby aktuální zakázka. Pokud zakázka není dosud v plánu, je do něho před tím automaticky vložena.

Vložení zakázky do plánu montáže

Kliknutím na tlačítko Plán montáže se zobrazí v Plánu montáže aktuální zakázka. Pokud zakázka není dosud v plánu, je do něho před tím automaticky vložena. Před vložením zakázky do plánu montáže lze vybrat monážní linku, na které se má montáž provádět.

 
welloffice/pruvodce_vystavenim_zakazky.txt · Poslední úprava: 2008/07/11 20:51 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru