Plán montáže

plan montaze

Optimalizace

Pokud je zakázka vkládána automaticky do plánu montáže, prochází optimalizační algoritmus všechny dny počínaje datem ukončení výroby tak dlouho, dokud nenalezne den dostatečnou volnou kapacitou pro vkládanou zakázku, tento den je pak datem montáže. Pokud je zakázka příliš velká, je rozdělena do několika dní. Při optimalizaci se program snaží optimalizovat přejezdy čet, tak, aby najezdily co nejméně kilometrů.

Při optimalizaci dojde k přiřazení čísel montážních čet k jednotlivým zakázkám (sloupec číslo čety), pokud některá četa zvládne v jeden den více montáží, je toto pořadí uvedeno ve sloupci pořadí.

Mistr montážní linky následně přiřadí číslům čety konkrétní montážní četu. Pokud nechce, aby program ze zvolenou zakázkou jakkoli manipuloval při dalších optimalizacích (dochází k nim při hledání volného místa pro další zakázky), může kterýkoli řádek tabulky vyřadit z optimalizace zatržítkem ve sloupci O. Tím říká, že číslo čety u této zakázky je již obsazené pro optimalizátor, který ho přestane používat a i celá zakázka včetně časů výjezdů a přejezdů už nebude automaticky posunována.

Optimalizátor nikdy automaticky nepřesune dříve vloženou zakázku do jiného dne. Jinými slovy, smluvíte-li se zákazníkem termín montáže, datum tohoto termínu se automaticky nikdy nezmění. Může se stát, že optimalizační algoritmus změní čas nebo číslo čety, ale nikdy den. To lze udělat pouze ručně.

Pokud dojde k přeplnění kapacity pro některý den (např. ručním zásahem) a následné optimalizaci, zakázky, které nelze namontovat v rámci kapacity pro tento den mají číslo čety rovno 0.

Práva uživatelů

 • Uživatelé mající právo vkládat zakázky do PM mají rovněž právo tyto zakázky přesouvat a mazat, pokud jsou:
  • jimi vystaveny
  • nemají přiřazenu montážní četu
  • nejsou vyřazeny z optimalizace

Kapacita montáže

V tabulce kapacita montáže označte jeden nebo více dnů, klikněte pravou myší a upravte kapacitu montáže pro označené buňky nebo vložte svátek. Kapacitu montáže vkládejte ve tvaru počet montážních čet / počet zednických čet pro určený den a montážní linku.

Pokud nedefinuje uživatel jinak, použijí se při zjišťování kapacity montáže údaje z Nástroje/Globální nastavení aplikace konfigurace montáž/kapacita. Je-li v určený den definován svátek, je kapacita 0/0. Je-li kterýkoliv den (svátek - nesvátek) předefinován, bere se tato definice. Pozor definice kapacity montáže platí jen pro aktuální linku, narozdíl od svátku, který platí pro všechny linky současně.

Montáž doplňků

Pokud není aktivní modul Konstrukce, montují se doplňky následujícím způsobem:

 • Nejprve je třeba vytvořit smlouvu na doplňky.
 • Pokud je zadán jiný typ smlouvy než kupní, jsou automaticky vytvořeny montážní příplatky pro nasmlouvané doplňky, zatím se ale automaticky nevkládají do plánu montáže.
 • Po vystavení smlouvy na doplňky, jsou montážní příplatky na doplňky zařazeny k montáži.
 • K zařazení montážních příplatků na doplňky dojde po kliknutí na tlačítko PM na kartě zakázka. Po té je zobrazen dialog, kde jsou nabídnuty příplatky, které je třeba zařadit do plánu montáže.
 • Tento postub zabraňuje tomu, aby byly omylem vytvořeny a do PM zařazeny montážní příplatky, které nejsou dosud součástí vystavené nekupní smlouvy na doplňky.

Částečná montáž příplatků

Pokud dojde pouze k částečné montáži (např. montéři si přivezou vadný díl), lze u příplatku, kterého se to týka, pomocí tlačítka částečná montáž, zadat množství, které bylo skutečně namontováno. Dojde k:

 • Přepočítání cen aktuálního příplatku.
 • Přepočítání mezd montérů ve smlouvě na tento příplatek podle aktuálního množství.
 • Vytvoření nového příplatku obsahujícího chybějící množství. Ten je nutno znovu vložit do plánu montáže.
 
welloffice/plan_montaze.txt · Poslední úprava: 2011/06/16 15:54 autor: fanda     Nahoru