Neshody

Zpracování neshody

  • Pracovnik, který zjistí neshodu, ji vytvoří v knize zakázek.

  • Do vytvořené neshody vloží všechny účastníky neshody.
  • Účastníci neshody obdrží interní poštou mail, který je upozorní na to, že se mají k neshodě vyjádřit.

  • Zakladatel neshody je o každém jednotlivém vyjádření opět informován interní poštou.
  • Jakmile zakladatel neshody obdrží všechna vyjádření, odešle neshodu zadavateli jakosti (ikona s razítkem)
  • Zadavatel jakosti určí viníky, stanoví nápravná opatření, vyčíslí škody a uzavře neshodu.
 
welloffice/neshody.txt · Poslední úprava: 2009/06/29 14:35 autor: fanda     Nahoru