Change Log

Verze 2.5


verze2.5.14
dne2014-06-08

Konstrukce

 • Aplikace si ukládá šířku editoru vlastností konstrukce.
 • Ze vzorových kostrukcí se kopíruje pole poznámka.

verze2.5.13
dne2014-01-19

Plán výroby

 • V tabulce plánu výroby se objevují barvy profilů.

Kniha zakázek

 • Importuje se typ smlouvy.

verze2.5.11
dne2013-08-xx

Doplňky

 • Na skla lze dávat slevu.

verze2.5.10
dne2013-08-02

Doplňky

 • Přidáno editovací políčko pro filtrování doplňků podle názvu. To by mělo rapidně zrychlit vyhledání kokrétního doplňku při jeho vkládání.

Dodací listy

 • Na dodacím listu oken je uvedeno celkové množství oken a dveří.

verze2.5.8
dne2013-06-23

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se špatně počítala cena doplňkových profilů v barvě Titanium.

Kniha zakázek

 • Sestava Obchodní podmínky se zobrazuje i externistům.

verze2.5.7
dne2013-06-17

Konstrukce

 • V definici skla lze určit, ve kterém profilovém systému jej nelze použít.

verze2.5.5
dne2013-05-24

Objednávky parapetů

 • Opravena chyba, kdy se objednavky pro parapetů Paramont neimportovaly do WO Wellu.

verze2.5.4
dne2013-04-21

Objednávky parapetů

 • Opravena chyba, kdy se někdy špatně generovalo automaticky objednací číslo parapetů Paramont.

verze2.5.3
dne2013-04-14

Kniha zakázek

 • Opravena sestava Přehled časového půběhu zakázek, 14 dní se připočítává pouze u zakázek, které mají objednanou montáž.

Konstrukce

 • Při vkládání nový pozic lze nastavit jejich okenní systém pro všechny.

verze2.5.1
dne2013-03-05

Smlouva zakázka

 • Opravena chyba, kdy se na sestavě smlouva/nabídka netiskly fyzikální parametry použitého okenního systému.
 • Opravena chyba, kdy se na sestavě smlouva/nabídka tiskly špatné ceny u pozic, pokud byla použita skrytá sleva.

Příplatky WellOkna

 • Opravena chyba, kdy se nepočítaly výrobní náklady u montážních příplatků.

verze2.5.0
dne2013-03-04

Smlouva zakázka

 • Zcela přepracován systém slev, veškeré slevy se nyní zadávají ve smlouvě na zakázku.
 • Speciální hlavička pro smlouvy/nabídky zakázek v provedení dřevo.

Verze 2.4


verze2.4.90
dne2013-01-27

Kniha zakázek

 • V KZ přibyl sloupec datum fakturace.
 • Nová statistika Přehled časového půběhu zakázek (pouze Well)

verze2.4.88
dne2013-01-13

Objednávky

 • Elektronická objednávka pro dodavatele parapetů Paramont.

verze2.4.87
dne2012-12-30

Dodací listy

 • Na DL se tisknou čísla stojanů.

verze2.4.86
dne2012-12-09

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se roletový kastlík v německé verzi kalkuloval za stejnou částku v eurech jako v korunách.

verze2.4.85
dne2012-11-16

Kniha zakázek

 • Sestava Ceny zakázek ve sledovaném období - opravena chyba v křížovém součtu.

verze2.4.84
dne2012-11-06

Dodací listy

 • Evidence stojanů.

Kniha zakázek

 • Sestava Ceny zakázek ve sledovaném období - rozdělení dřevo - hliník.

Profily

 • Počet desetinných míst v hmotnosti profilu na metr délky zvýšen na 3.

verze2.4.82
dne2012-10-14

Plán výroby

 • Na žádost p. Martona zastavena synchronizace plánu výroby Wellu do WellOken.

verze2.4.81
dne2012-10-08

Aplikace

 • Opravena chyba zamykání záznamů editovaných jiným uživatelem. Projevovala se tak, že formuláře náhodně nešly editovat.

verze2.4.79
dne2012-09-23

Dodací listy

 • Lze zadávat množství dodaných položek.

verze2.4.78
dne2012-09-16

Kniha zakázek

 • Každý uživatel může mít vlastní číselnou řadu zakázek.
 • Opravena chyba, kdy se u importovaných zakázek nezobrazovaly náhledy pozic.
 • Opravena chyba, kdy se u importovaných zakázek nezobrazovaly maily, ze kterých byla importována.
 • Ve smlouvě se tisknou správné údaje o počtu těsnění, stavební hloubce a počtu komor pro systém Arcade..

Dodací listy

 • Do sestavy přidána tabulka Rekapitulace doplňků pozic.

verze2.4.77
dne2012-09-10

Kniha zakázek

 • Při převzetí zakázky TPV se vygeneruje předpokládané datum výroby.
 • Přidána nabídka Výroba/Zpoždění výroby zakázky.

verze2.4.76
dne2012-09-02

Objednávky zakázek

 • Opravena chyba, kdy se po přijetí objednávky zakázky neimportovala fakturační adresa.
 • Pokud se po přijetí objednávky oken do Wellu nepodaří určit automaticky předpokládaný termín dodání, je o tom interní poštou informován p. Čermák.

verze2.4.75
dne2012-08-17

Objednávky zakázek

 • Opravena chyba, kdy se po přijetí objednávky zakázky neimportovaly počty jednotek a obvodové metry.

verze2.4.73
dne2012-08-08

Objednávky zakázek

 • Při přijetí objednávky zakázky se automaticky vygeneruje předpokládaný termín ukončení její výroby.

verze2.4.72
dne2012-07-29

Dodací listy

 • Dodací listy obsahují i informace o jednotlivých pozicích a extra doplňcích.

verze2.4.71
dne2012-07-09

Dodací listy

 • pokud je dodací list vystaven pro smlouvu na zakázku, obsahuje i informace o jednotlivých pozicích.

verze2.4.70
dne2012-07-01

Plán výroby

 • opravena chyba, kdy se netisklo provedení zakázky.
 • opravena chyba, kdy se netiskly kódy barev.
 • v týdenním plánu přibyl sloupec dodavatel skla.

verze2.4.68
dne2012-06-22

Konstrukce

 • opravena chyba, kdy po vymazání posice zůstávala cena jejích doplňků v tabulce ceny.
 • opravena chyba, kdy po vymazání posice neodečetly její metry z montážních příplatků.

verze2.4.67
dne2012-06-04

Montáž

 • Montáž pásek se počítá z obvodových metrů bez spojovacích profilů.

Kniha zakázek

 • Opravena chyba, kdy se při prvním tisku nové nabídky se nezobrazovalo číslo cenové nabídky a hlavička objednatele.

Konstrukce

 • U vchodových dveří se kótuje světlá šířka i výška.

verze2.4.66
dne2012-05-24

Kniha zakázek

 • Opravena chyba, kdy se při kopirování zakázky nekopírovaly příplatky k pozicím.
 • Opravena chyba, kdy se při odeslání nabídky mailem přikládaly vícenásobně PDF specifikace profilového systému.

verze2.4.63
dne2012-04-09

Smlouva zakázka / Vertrag Auftrag

 • Přidáno haléřové vyrovnání.

verze2.4.62
dne2012-04-04

Pozice

 • Potlačena možnost vyplňování cen u příplatků k pozici (vyplňují se pouze kusy a cena za kus)
 • Opravena chyba, kdy u příplatku k pozici - atypické jednotky výroba - vycházela nesmyslná cena
 • Nelze editovat názvy klik a kliček

Splátkový kalendář

 • Opravena chyba výpočtu splátek pokud byla záloha vyplněna jako poslední položka před tiskem.

Doplňky

 • Ukládá se šířka sloupce se stromem doplňků.

verze2.4.58
dne2012-03-17

Zakázka

 • Opravena chyba, kdy se odvystavením smlouvy na zakázku vynulovalo datum vystavení zakázky.

Objednávky

 • V objednávce oken se tiskne poznámka k pozici.
 • V objednávce žaluzií se tisknou příplatky.

verze2.4.54
dne2012-02-29

Konstrukce

 • Opravena chyba v kalkulaci nákladů na výrobu vchodových dveří.

verze2.4.45
dne2012-02-11

Doplňky

 • Opravena chyba, kdy nešla zadat cena výplní Rodemberg a obecného doplňku.

verze2.4.44
dne2012-02-07

Doplňky

 • K doplňkům lze vkládat obrázky.

Montáž

 • U příplatku montáž oken se do montovaných obvodových metrů započítává i dvojnásobek délky spojovacích profilů.

verze2.4.43
dne2012-02-06

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy nešly zadávat ručně ceny posice v Eurech.

Doplňky

 • Doplňky jsou uspořádány ve stromové struktuře.

verze2.4.42
dne2012-01-27

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se chybně počítal počet jednotek u dvoukřídlých vchodových dveří.

verze2.4.41
dne2012-01-20

Lokalizace

 • Doplněny chybějící převodu měn v kusovníku konstrukce a detailu doplňku.

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se počítal příplatek na práci při výrobě profilpříčky i v případě, že se cena celé sestavy zadává ručně.

Smlouvy zakázka

 • Přidán typ smlouvy o dílo s přenesenou daní.

Příplatky

 • Nový příplatek Provize.

verze2.4.39
dne2012-01-09

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se při změně konstrukčního systému nevymazaly explicitně zadané hodnoty profilů křídel a rámů.

verze2.4.38
dne2012-01-06

Konstrukce

 • Soubory a adresáře v modulu Dokumenty lze vkládat, mazat, přesouvat.

verze2.4.36
dne2012-01-02

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy přestala fungovat kalkulace pozic.

Objednávky

 • Na PDF objednávky montážních prací je uvedena předkokládaná cena nákupu montáží.

verze2.4.35
dne2012-01-01

Smlouvy

 • Přidán typ smlouvy o dílo 14%.

verze2.4.34
dne2011-12-xx

Definice doplňků

 • Opravena chyba, kdy nešla vytvářet nová vzorová skla.

verze2.4.33
dne2011-11-27

Kniha zakázek

 • Dokumenky přiložené k zakázce lze odesílat poštou.

verze2.4.32
dne2011-11-21

Definice profilů

 • Lze zadávat záporné ceny u příplatků cen profilů k tabulkové ceně.

verze2.4.30
dne2011-11-14

Aplikace

 • Opravena chyba, kdy (v důsledku prací na lokalizaci) nešlo zadávat ceny příplatků jinak než pomocí šipek spinboxu.

verze2.4.28
dne2011-11-07

Aplikace

 • Aplikace částečně lokalizována do němčiny.

Konstrukce

 • Pokud někdo vloží práh nad dveřní křídlo, je takový práh nakreslen.

verze2.4.27
dne2011-11-06

Smlouva

 • Opravena chyba, kdy se špatně generoval kód SWT pro trojskla.

Příplatky

 • Příplatky mohou mít poznámku.

Montáž

 • Nový montážní příplatek ODP-doprava oken s ceníkem Kč/km, který se přikládá k objednávce montážních prací.
 • Předávací protokol ve Wellu se tiskne s hlavičkou WellOkna, pokud se montuje pro WellOkna.

verze2.4.26
dne2011-11-03

Konstrukce

 • U vchodových dveří se kreslí kóta světlého rozměru křídla.
 • Opravena chyba, kdy se nepočítala režie WellOken za jednotky.
 • U vložených sítí se automaticky zaškrtne atribut štulp, pokud je třeba.

verze2.4.25
dne2011-10-31

Plán obchodu

 • V sestavě Hrubá marže podle obchodníků lze filtrovat i podle čísla zakázek.

verze2.4.24
dne2011-10-30

Konstrukce

 • Pokud posice obsahuje sklo s dekorem, je to na něm graficky znázorněno.

Objednávky

 • K objednávce montážních prací se přikládají dokumenty přiložené k zakázce.

verze2.4.23
dne2011-10-25

Smlouva/Nabídka

 • U doplňků se tisknou i kódy barev.

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se vchodové dveře počítaly do proudových jednotek.

Objednávky

 • V objednávce oken se tiskne kotvení rámu.

verze2.4.22
dne2011-10-23

Konstrukce

 • Z tabulkového ceníku lze vyjmout celou pozici.

Montáž

 • Cena zalištování se počítá z obvodových metrů (dříve se omylem počítala z běžných metrů).

verze2.4.21
dne2011-10-14

Kniha zakázek

 • Při importu se nepřepíše již existující zakázka se stejným číslem.

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se při kalkulaci vynulovala ručně zadaná cena výplně.

verze2.4.20
dne2011-10-13

Kniha zakázek

 • Nová sestava Podklady pro fakturaci.

verze2.4.19
dne2011-10-09

Kniha zakázek

 • Barevně jsou označeny zakázky na které existuje objednávka, ale dosud nejsou převzaty do výroby.

Konstrukce

 • Implementován prvek roletový kastlík a vytvořen doplňek nadokenní roleta.
 • Opravena chyba, kdy se špatně nastavoval vertikální světlý rozměr dveří s prahem.

Smlouva/Nabídka

 • U žaluzií se tiskne barva a ovládání.
 • U doplňků se tiskne poznámka.

verze2.4.18
dne2011-10-06

Objednávky

 • Import zakázky z WellOffice proběhne i v případě, e byla před tím naimportována z Klaesu.
 • Po importu objednávky dostane ten, kdo ji odeslal, interní poštou potvrzení úspěšného importu.

verze2.4.17
dne2011-10-02

Konstrukce

 • Přepsáno zarovnávání příček a mřížek. K zarovnání dochází přesunutím zarovnávacího bodu, ke kterému se má zarovnat na zarovnávací bod, který se má zarovnat podle výchozího bodu. Podrobnější informace naleznete na Zarovnávání příček a mřížek.

verze2.4.16
dne2011-09-29

Smlouvy

 • Při vystavení smlouvy na zakázku, se v zakázce pole vystavil a vystavil dne přepíší na aktuálního uživatele a datum vystavení smlouvy.
 • V sestavě smlouvy se tiskne v patičce stránky číslo smlouvy.

Konstrukce

 • Kóty oblouků a šikmin se kreslí u šikminy/oblouku podle polohy, dříve se kreslily vždy vlevo nahoře.

verze2.4.15
dne2011-09-28

Pošta

 • Opravena chyba, kdy byla interní pošta mezi Wellem a Wellokny doručována za velmi dlouhou dobu.

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se vykreslovala mezírka mezi rámem a prahem.

verze2.4.14
dne2011-09-26

Kniha zakázek

 • Funguje seznam profilů a automatické nastavení doby zpoždění výroby pořebné na dodání nestandardních barevných kombinací profilů.
 • Lze vytvořit objednávku montážních prací i u zakázek, které neobsahují pozice. Klikněte pravou myší na objednavky ve stromu zakázky.

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se vkladal nesmyslný spojovací profil.

verze2.4.13
dne2011-09-25

Import/Export

 • Do WellOken se importuje plán montáže a plán výroby z Wellu.

Doplňky

 • Náklady na doplňky se počítají v okamžiku jejich vytvoření.

Kalkulace

 • Optimalizace kalkulace všech pozic. V závislosti na počtu příplatků by mohla být až o třetinu kratší.

verze2.4.12
dne2011-09-22

Montáž

 • Opravena chyba, kdy se nepočítaly náklady na zednické práce.

Doplňky

 • Náklady na doplňky se počítají v okamžiku, kdy je na ně vytvořena smlouva.

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se při rekalkulaci označených posic neupravovaly rozměry doplňků.

Objednávky

 • Opravena chyba, kdy se v objednávce oken netiskly obecné doplňky.
 • Na objednávku montážních prací se tiskne cena objednanych montáží.

verze2.4.10
dne2011-09-19

Kniha zakázek

 • Opravena chyba, kdy nešla zkopírovat zakázka.
 • Pokud je místo čísla zakázky vloženo 1 písmeno, generuje se při uložení vždy další pořadové číslo.

Import

 • Po importu objednavky oken se vyplni v cenovém přehledu zakázky cena zákaznik po slevě hodnotou fakturovanaCena z objednávky.

verze2.4.9
dne2011-09-15

Konstrukce

 • Práh již není vlastnost rámu, ale vkládá se do rámu, jako prvek (např. příčka).
 • Automaticky se počítá cena prahů.
 • Automaticky se počítá cena příplatku za posuvné dveře.

Montáž

 • Cena práce za montáž se počítá při kalkulaci pozic, předpokládá se, že montáž bude provádět interní četa.

Smlouvy

 • Pokud je třeba vystavit kupni smlouvu na doplňky, je nutné ji vytvořit dříve, než smlouvu na zakázku.

verze2.4.7
dne2011-09-13

Kniha zakázek

 • Po vystavení smlouvy se odškrtne checkbox nabídka.
 • Opravena chyba, kdy nešly objednad doplňky navzdory tomu, že byly součástí vystavené smlouvy.

verze2.4.6
dne2011-09-12

Kniha zakázek

 • Ve smlouvě a v nabídce se tiskne barva doplňků.
 • Ceny ostatních doplňků se v cenové rozvaze objeví v okamžiku, kdy se stanou součástí smlouvy.
 • V nabídce se na konci zobrazují správné údaje o tom, kdo ji vytiskl.

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se do KZ z pozic přenášely počty jednotek, které nebyly vynásobeny počtem pozic.
 • Opravena chyba, kdy nešlo vytvořit šikminu vpravo dole.

verze2.4.5
dne2011-09-09

Doplňky

 • Lze zadávat zápornou slevu a tím uměle navýšit cenu doplňku.

Konstrukce

 • Správně se počítají počty jednotek pro vchodové a posuvné dveře.

verze2.4.4
dne2011-09-06

Sestavy

 • Úpravy ve žlutě podsvícených textech na sestavách (Text lze upravit kliknutím pravou myší), se ukládají do databáze.

Konstrukce

 • Lze zadávat záporný počet pozic.
 • Lze zadávat obecné příplatky pro pozice.
 • Při vkládání parapetu se zapíše jeho vyložení do údaje rozměr Y.

Příplatky

 • Lze zadávat záporné množství.

verze2.4.3
dne2011-09-05

Montáž

 • Opravena chyba při výpočtu celkové délky montovaných parapetů.

Kniha zakázek

 • Opraveno aut. číslování zakázek, pokud nebyla zadána číslice za poslední pomlčkou.
 • Po uložení smlouvy na zakázku se vyplní cena po slevě a sleva v tabulce ceny pro zakázku.

verze2.4.2
dne2011-09-04

Kniha zakázek

 • Opraveno aut. číslování zakázek, pokud je zadáno pouze počáteční písmeno.

Konstrukce

 • Při kalkulaci se nenastavuje počet doplňků podle počtu pozic.

verze2.4.0
dne2011-08-xx

Interní pošta

 • Interní pošta funguje i mezi různými firmami.

Verze 2.3


verze2.3.40
dne2011-08-10

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se automaticky nepočítala cena montáže vyzdívky.
 • Dialog Změna vlastností konstrukce mění jen ty vlastnosti, které byly vybrány.

verze2.3.39
dne2011-08-01

Smlouva/Nabídka

 • Opravena chyba, kdy v nabídkách chyběly číselné údaje kót (reportoval p. Šefler).

verze2.3.38
dne2011-07-27

Konstrukce

 • Do dialogu změna konstrukce přidán dekor skla.

Smlouva/Nabídka

 • Nabídka, která nejde zkalkulovat, nejde ani vystavit.
 • Tiskne se dekor skla.
 • Tiskne se označení zakázky.

verze2.3.37
dne2011-07-18

Konstrukce

 • Implementován kalkulátor rozměrů. Otevírá se kliknutím na ikonku (oranžové plus), která se zobrazí při najetím myší na kótu. Do tohoto kalkulátoru lze zadávat aritmetické výrazy, jako (500+32)/2 a podobně.
 • Lze editovat světlé rozměry polí.

verze2.3.36
dne2011-07-11

Konstrukce

 • Označení prvku v konstrukci způsobí označení odpovídajícího řádku v kusovníku.
 • Ve smlouvě/nabídce se tiskne poznámka k pozici.
 • Pokud se cena konstrukce počítá v Klaesu, vymažou se příplatky.
 • Pokud se cena konstrukce počítá v Klaesu, lze u konstrukce zadat i cenu výrobní.

Příplatky

 • Odstraněna chyba, kdy se při montáži likvidace LKV nazapočítávaly dveře.

verze2.3.35
dne2011-06-28

Doplňky

 • U výplní lze zadat cenu za m2.

Ceník profilů

 • Vsazení lze zadávat s přesností na 1 desetinné místo.

verze2.3.34
dne2011-06-24

Smlouva/Nabídka

 • Obejita chyba/vlastnost Windows GDI, ktera způsobovala, ze se v nabídkách tiskly při tisku na tiskárnu jenom kličky.
 • Přidána volba tisk nabídky - profily bíle.

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se ve stromu vlastností pro křídlo, zobrazovaly poloha kliky a otvírání přeškrtnutě.

verze2.3.33
dne2011-06-23

Příplatky

 • Opraveny chyby v cenících příplatků Montáž Oken, Zednické práce a Likvidace. Příplatky z nesmyslnými ůdaji o počtu oken a obvodových metrech vytvořené v předchozích verzích je třeba smazat a vytvořit znovu.

Smlouva/Nabídka

 • Opravena chyba, kdy se u pozic přestal tisknout podkladový profil a kotvení.
 • Při odeslání nabídky mailem se automaticky přiloží PDF soubory s popisem použitých profilových systémů.

verze2.3.31
dne2011-06-22

Konstrukce

 • Pomocí kontextového menu (kliknutí pravou myší na sklo/výplň) lze vyměnit u vchod. dveří výplň za sklo a naopak.

verze2.3.30
dne2011-06-16

Konstrukce

 • Při vkládání konstrukcí do sestav se automaticky vkládají i spojovací profily.

Servis

 • Nová sestava Průměrná doba vyřízení servisu.
 • Při vložení mista nového servisu se kontroluje, jestli tento kontakt má již zakázku, pokud ano, zobrazí se nabídka Přiřadit servis zakázce.

verze2.3.29
dne2011-06-15

Konstrukce

 • Přepsáno vkládání montážních příplatků k pozicím.
 • Funguje montáž přechodového plechu.
 • Při vkládání mont. příplatků jsou automaticky rozeznány doplňky a jsou nabídnuty k montáži.
 • Nelze vystavit montážní příplatek na doplněk u pozice, která tento doplněk neobsahuje.
 • Cena příčky vložené do vzorové konstrukce se počítá správně.

verze2.3.28
dne2011-06-14

Konstrukce

 • Zprovozněny výplně v dveřích.

Smlouva/Nabídka

 • Pokud se změnila konstrukce je před tiskem nabídky zakázka automaticky překalkulována.
 • Při tisku smlouvy/nabídky se přikládá tištěné PDF k dokumentům zakázky.
 • Ve smlouvě se automaticky vyplňují technické údaje o použitém profilovém systému a skle.

Příplatky

 • Sazby pro výpočet ceny příplatků se zobrazují na kartě podrobnosti v dialogu Příplatek.

verze2.3.27
dne2011-06-10

Smlouva/Nabídka

 • Do sestavy byla přidána rekapitulace doplňků.

Konstrukce

 • Přidána podpora pro ceníkovou skupinu Titanium.
 • V dialogu pro změnu vlastností konstrukce se u barev zobrazují i jejich kódy.

verze2.3.26
dne2011-06-xx

Smlouva/Nabídka

 • Opravena chyba, kdy se po vytvoření smlouvy na zakázku, zobrazily ceny až po jejím prvním vytištění.

verze2.3.25
dne2011-06-05

Konstrukce

 • Dialog pro změnu vlastností konstrukce (ikona stránky vedle ikony pro zrcadlení prvků v rámu).
 • Při změně profilového systému zůstanou zachovány výběry podkladových a spojovacích profilů, pokud v jiném profilovém systému existují.
 • Defaultní rozmístění příček je stejná rozteč jejích os.
 • Implementována funkce rozmístění příček podle světlostí.
 • Implementována funkce zrcadlení prvků ve vybraném rámu.
 • Mřížce nelze nastavit popčet polí na hodnotu 1.
 • Opravena chyba, kdy nešlo při změně vlastností pozic vybrat typ rámečku.
 • Podkladový profil má stále stejnou neutrální barvu.
 • Při editaci kót není nadále třeba potvrzovat hodnotu klávesou Enter.
 • Opravena chyba, kdy se neupravovala velikost parapetů svázaných s konstrukcí při změně rozměrů konstrukce.
 • Lze zadat zápornou slevu pozice.
 • Opravena chyba, kdy se automaticky nepočítala cena ručně vložených příplatků k pozici.
 • Opravena chyba, po vložení vzorové pozice špatně inicializovaly barvy interiéru a exteriéru.
 • Pokud je konstrukce v některém rozměru větší než největší rozměr tabulkového ceníku, nebude zkalkulována.

Doplňky

 • Při výběru vkládaného parapetu se zobrazuje jestli je interní nebo externí.

Smlouva/Nabídka

 • Cena pozice se tiskne ve tvaru ks x jedn. cena = celková částka.
 • Pokud je skrytá sleva, tiskne se cena pozice po slevě.

verze2.3.22
dne2011-05-26

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy se někdy v sestavách po kliknutí na kótu zvýraznil jiný prvek, než ten, kterému kóta patřila.
 • Zasklívací lišty.

verze2.3.21
dne2011-05-25

Konstrukce

 • Příčky se kótují vždy k rámu.
 • Vylepšeno přesouvání křídel vrámci rámu, myší i pomocí šipek.

verze2.3.20
dne2011-05-23

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy nešla vložit žaluzie do složitější konstrukce (reportoval p. Hamerlík).
 • Opravena chyba překreslování vnořených sklodělících příček.
 • Opravena chyba, kdy se nepočítala cena příček.
 • Kótují se všechny rámy.
 • Implicitní kóty jsou modře.

verze2.3.14
dne2011-04-13

Smlouva

 • Opravena chyba, kdy nešla vystavit další smlouva na pozice, pokud byla předchozí vystavená.

verze2.3.13
dne2011-04-12

Konstrukce

 • Přidána funkce rozmístit příčky (lze rozmístit příčky na stejnou světlost).
 • Opravena chyba, kdy se u posice neukládal jiný profilový systém, než defaultní.
 • Opravena chyba, kdy se špatně počítala světlost rámů, takže se špatně počítaly i rozměry doplňků.

Objednávky

 • Označené pozice lze objednat jako objednávku kamionů.

verze2.3.12
dne2011-04-11

Smlouva

 • Pokud je vystavena smlouva na zakázku, dojde k vytvoření plateb (záloha + doplatek).

verze2.3.11
dne2011-04-10

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy nešla přesouvat křídla v ramci konstrukce myší v režimu tabulkový cenník (tato operace nemá vliv na tabulkovou cenu).

verze2.3.10
dne2011-03-30

Mapa

 • Částečně opravena chyba, kdy nešla vybrat města v mapě. Funkcionalita je stejna jako dříve, pouze se nad městem nemění ukazatel myši na ručičku, ale setrvává v zobrazení lupa. Chyba je způsobena chybou v aktuální verzi knihovny QT. Jakmile ji programátoři v Nokii opraví, objeví se i ručička. Děkuji za pochopení.

verze2.3.9
dne2011-03-27

Sestavy

 • Opravena chyba, kdy se u některých sestav netiskly konce, např. smlouvy na parapety.

verze2.3.6
dne2011-01-27

Doplňky

 • Opravena chyba, kdy nešla zadat jiná barva doplňku, než ceníková.

verze2.3.5
dne2011-01-19

Doplňky

 • Opravena chyba špatného výpočtu ceny při hromadném nastavení slevy 0%.
 • Opravena chyba, kdy vlivem zaokrouhlování docházelo při hromadném zadání slevy na doplňky např. 20%, vložení slevy 19%.
 • V tabulce doplňky přibyl sloupec sleva.

verze2.3.0
dne2010-12-10

Číselníky

 • Číselník profilů.

verze2.3.0
dne2010-12-xx

Aplikace

 • Přechod na QT 4.7.

Verze 2.2

verze2.2.35
dne2010-11-13

Konstrukce

 • Opravena chyba, kdy nešlo kopírovat konstrukce a doplňky tažením myší..
 • Opravena chyba, kdy se chybně vyplňovaly názvy polí do vkládaných doplňků.

verze2.2.34
dne2010-11-07

Konstrukce

 • Přiblížení / Oddálení - Držte klávesu Shift + kolečko myši.
 • Posouvání - Držte klávesu Shift + stiskněte levé tlačítko myši a táhněte.

verze2.2.33
dne2010-11-06

Plán montáže

 • Ve smlouvách na montáž lze nastavit počet cest na místo montáže.

Konstrukce

 • U šikmin a oblouků se nezobrazuje šrafované pozadí.

verze2.2.32
dne2010-11-04

Servis

 • Přidány servisní příplatky pro automatický výpočet předpokládané doby trvání servisu.

Platby

 • Platby lze filtrovat podle způsobu úhrady.

Konstrukce

 • Piktogramy doplňků jsou zobrazeny v sestavě nabídky.
 • Příplatek sklop navíc je generován automaticky.
 • Funkce krok zpět. (Pouze jedna úroveň a pouze po vymazání prvku)

verze2.2.30
dne2010-10-31

Kniha zakázek

 • Lze vytvořit kopii zakázky nebo nabídky.
 • přepočítat doplňky podle aktuálního ceníku funguje i pro parapety
 • uživatelé mohou mít vlastní číselnou řadu nabídek

Konstrukce

 • Piktogram parapetu.
 • opravena chyba, kdy se součet počtů oken, obv. a běž. metru nenásobil množstvím v pozici
 • při výpočtu ceny posice se nekontroluje vyrobitelnost rozmeru
 • po editaci ceniku lze okamzite prepocitat cenu konstrukce (neni treba posici zavrit a znovu ulozit)
 • k oznacenym posicim v tabulkovem ceniku lze priradit vic mont. priplatku najednou
 • pri vlozeni nove posice se automaticky vygeneruje jeji cislo
 • pokud je editace mrizky ukoncena tlacitkem CANCEL, jsou provedene zmeny ignorovany
 • lze zadat rozmer cele sestavy ⇒ rozmery delataci budou odecteny od rozmeru oken v sestave
 • pokud je doplnek (napr. vertikalni zaluzie) vlozen do ramu a presahuje vice poli, je jeho piktogram zobrazen pouze v jednom z nich
 • u profilpricky lze zadat jeji posici v ramu
 • kliknutim myši na hodnotu rozměru na kótě se vybere část konstrukce, ke které kóta náleží.
 • zarovnávání příček v konstrukci
 • piktogram parapetu
 • lze vymazat všechny příplatky pro označené pozice.

verze2.2.29
dne2010-10-18

Klaes

 • Importují se podparapetní profily o délce běžných metrů každé posice do doplňků. Tyto profily slouží k jednoduššímu vkládání parapetů. Vlastnost lze povolit/zakázat v konfiguraci aplikace.

Konstrukce

 • Lze vkládat profil příčky.

verze2.2.28
dne2010-10-04

Klaes

 • Ve Wellu se opět importuji barvy profilů i v nové verzi Klaesu.

Konstrukce

 • Zjednodušen dialog pro určení umístění prvku přidávaného do sestavy.

verze2.2.27
dne2010-10-03

Ceník doplňků

 • Opravena chyba, kdy se v případě editace vícetabulkových ceníků ukládala pouze první tabulka.

verze2.2.25
dne2010-09-27

Tabulkový ceník

 • Pokud má posice vytvořen příplatek (např. příplatek na její montáž), nelze ji editovat.
 • Při vkládání např. podkladového profilu nebo vyzdívky do sestavy lze označit (Ctrl-click) více oken a prohil bude vložen pod ně.

verze2.2.22
dne2010-09-20

Servis

 • Hromadný tisk/mailovaní zaměřovacích listů.

Konstrukce

 • Nový prvek původní vyzdívka.

verze2.2.21
dne2010-09-17

Reklamace

 • Modul Reklamace byl přejmenován na Servis.

Servis

 • Servisy lze vkládat ručně do plánu montáže z kontextové nabídky tabulky modulu.

Platby

 • Při platbě zálohou lze platbu rozdělit na dvě, výše zálohy lze zadat procenty nebo částkou.

verze2.2.20
dne2010-09-16

Well Office

 • Opravena chyba, kdy stisknutí Shiftu zrušilo v inkrementálním vyhledávání v tabulce hledaný text.
 • V tabulkách lze filtrovat i podle čísla a datumu.
 • V tabulkách lze filtrovat pouze prázdná pole.

Kniha zakázek

 • GPS souradnice na kartě zákazníka lze vložit v podobě 49°53'2.499“N, 16°2'5.748“E.

Servis

 • Ve filtru lze vybrat pouze nenaplánované servisy.

verze2.2.17
dne2010-08-29

Kniha zakázek

 • Zrychlena sestava Zakázky s dohodnutym termínem montáže.
 • Zrychlena sestava Zakázky s termínem ukončení výroby bez termínu montáže.

Kniha objednávek

 • Lze vystavovat objednávky výplní i bez smlouvy.

verze2.2.18
dne2010-09-10

Plán montáže

 • Z kontextové nabídky lze vyvolat editor poznámky k montáži.
 • Změněny sestavy PM. Pokud existuje poznámka, tiskne pod řádek montáže, které se týká.

verze2.2.17
dne2010-08-29

Kniha zakázek

 • Zrychlena sestava Zakázky s dohodnutym termínem montáže.
 • Zrychlena sestava Zakázky s termínem ukončení výroby bez termínu montáže.

Kniha objednávek

 • Lze vystavovat objednávky výplní i bez smlouvy.

verze2.2.16
dne2010-08-24

Kniha zakázek

 • Opravena chyba v sestavě Zakázky s dohodnutym termínem montáže.
 • Opravena chyba v sestavě Zakázky s termínem ukončení výroby bez termínu montáže.
 • Opravena chyba v sestavě Ceny zakázek montovaných nebo expedovaných ve sledovaném období.

Kniha objednávek

 • Pokud je vyplněna fakturovaná cena v objednávce kamionu, přenese ze do materiálových nákladů na okna v příslušné zakázce.

Plán montáže

 • Přidána zaměřovací linka, kde lze plánovat zaměřování.

verze2.2.14
dne2010-08-05

Kniha zakázek

 • Opravena chyba v tabulce rozpracované zakázky.
 • Poznámka k zakázce přesunuta na 1. záložku.
 • Zrychleno načítání zakázky na pomalém připojení.

Plán kamionů

 • Poklepáním na objednávku se otevře její detail.
 • Do objednávky kamionů přidáno políčko ostatní.
 • Zkontextové nabídky lze přesunout avizovaný kamion na jine datum a to buď podle čísla kamionu a pokud ho nema (hříchy minulosti) podle původního avizovaného data.

Kniha objednávek

 • Přidán filtr naskladněné objednávky.
 • Přidán filtr avizované objednávky.
 • Přidán filtr pro datum aviza objednávek.
 • Kontextová nabídka Otevřít zakázku.

Kniha reklamací

 • Přidán filtr nevyřízené nanaplánované reklamace.
 • Dialog pro datum při vkládání reklamací/servisů do plánu má kalendáříček.
 • Kontextová nabídka Otevřít zakázku.

Ostatní

 • Podsvícení aktuálního řádku v tabulkách.

Platby

 • Zjednodušeno zadávání DPH, lze použít spinbox nebo listbox.
 • Při vložení nové platby se DPH nastavi automaticky podle druhu smlouvy (ten je vyplněn v první kartě zakázky).

verze2.2.10
dne2010-07-03

Žádanky

 • Žádanka může mít víc položek.
 • Žádanku lze tisknout.

Mail

 • Opravena chyba, kdy nešly otevřít přílohy s příliš dlouhou cestou.

verze2.2.11
dne2010-07-23

Kniha zakázek

 • Ve filtru lze specifikovat zakázky, které budou při filtrování vyňaty z tabulky.

Mail

 • Opravena chyba, kdy nešly otevřít přílohy s příliš dlouhou cestou.

verze2.2.10
dne2010-07-03

Žádanky

 • Žádanka může mít víc položek.
 • Žádanku lze tisknout.

Mail

 • Opravena chyba, kdy nešly otevřít přílohy s příliš dlouhou cestou.

verze2.2.7
dne2010-06-23

Kniha zakázek

 • Vybraný pracovník může zadat datum převzetí zakázky do TPV.
 • Pokud bylo vyplněno datum zaplacení zálohy, nelze ho již změnit (oprávněný pracovním může).

Kniha reklamací

 • V sestavě nevyřízené reklamace možnost zvolit co se bude tisknout (servis/dodelavka/reklamace) (i současně).
 • Knihu reklamací lze filtrovat podle typu reklamace.

Ostatní

 • Implementovány Žádanky režijního materiálu.

Well

 • Ve chvíli, kdy se stane z nabídky zakázka a neexistuje dosud žádná platba pro zakázku, je při uložení zakázky automaticky vygenerována bianco platba.

verze2.2.5
dne2010-06-15

Konstrukce

 • Implementována funkce Drag&Drop.
 • Doplňky lze v rámci posice kopírovat nebo přesouvat tažením myší.
 • Opravena chyba, kdy se roztáhlo okno v sestavě, poku nebyla vložena vyzdívka.
 • Kliknutí pravou myší mimo objekt způsobí označení celé sestavy a vyskočení kontextové nabídky.
 • Opravena chyba, kdy se byly při výběru profilu nabízeny profily ze všech okenních systémů.
 • Parapet lze vložit jedině do podkladového profilu.
 • U vchodových dveří lze zadat typ otvírání.

Kniha zakázek

 • Zkrácena doba potřebné na otevření zakázky v případě, ze je WO provozován na pomalém připojení k internetu.

verze2.2.3
dne2010-06-07

Tabulkový ceník

 • Šikminy lze zadávat vlevo, vpravo, nahoře i dole v rámu.
 • Oblouky lze zadávat nahoře a dole v rámu. (Kolo se kreslí jako 2 půlkruhy, horní a dolní).
 • Lze duplikovat posice v ramci zakázky.

Kniha plateb

 • Přibyl sloupec zákazník.

verze2.2.1
dne2010-05-26

Tabulkový ceník

 • Dva režimy editace. Běžný uživatel je omezen v editaci tabulkových konstrukcí na vložení/smazání meziskelní mřížky.
 • Oblouky a šikminy.
 • Při vkládání parapetu na označený prvek se zkopíruje pouze šířka do rozměru parapetu.
 • Piktogramy doplňků ve výkresu.

Verze 2.1

verze2.1.8
dne2010-05-16

Plán montáže

 • Zednické zapravení s lištou, kusy lišty změněny na metry. Počet metrů má vliv na cenu montáže.
 • Montáž oken, kusy parotěsnící pásky změněny na metry. Počet metrů má vliv na cenu montáže.

verze2.1.6
dne2010-04-11

Kniha zakázek

 • Přibyla záložka rozpracovanost zakázek.

Plán montáže

 • Opravena chyba, kdy se v sestavě Výkony čet za období tiskly nesmyslné součty v posledních řádcích tabulek.
 • Pokud dojde pouze k částečné montáži (např. montéři si přivezou vadný díl), lze u příplatku, kterého se to týka, pomocí tlačítka částečná montáž, zadat množství, které bylo skutečně namontováno. Dojde k vytvoření nového příplatku obsahujícího chybějící množství. Ten je nutno znovu vložit do plánu montáže.

Kniha objednávek

 • Rychlé vyhledávání podle čísla zakázky jako v Knize zakázek.

Platby

 • Přidáno DPH.
 • Sestava Nesplacené vydané faktury.

verze2.1.5
dne2010-04-xx

Kniha zakázek

 • V sestavě zakázky s dohodnutým termínem montáže se neobjevují reklamace a pl. servis.
 • Opravena chyba, kdy v dceřiné zakázce na doplňky nešly doplňky zobrazit.

verze2.1.4
dne2010-03-07

Plán montáže

 • Pokud smluva na montáž zahrnuje více dní, proplácí se doprava za každý den.
 • V sestavě výkony čet za období přibyl sloupec doprava.

verze2.1.3
dne2010-02-23

Kniha plateb

 • Přidán sloupec datum ukončení zakázky do sestavy Platby ukončených zakázek bez fakturace.

Plán montáže

 • V sestavě výkony čet za období se výkony řadí podle datumu.

verze2.1.1
dne2010-02-22

Aplikace

 • Přechod na Qt 4.6.1.

Kniha zakázek

 • Opravena chyba, kdy se po importu špatně zobrazily položky ve stromu zakázky.

Verze 2.0

verze2.0.17
dne2010-02-06

Aplikace

 • Nový modul Dokumenty.

verze2.0.16
dne2010-02-01

Kniha zakázek

 • Přidány prohlášení o shodě.

Aplikace

 • Vytvořena adresářová struktura pro vkládání dokumentů souvisejících s výrobou nebo prodejem. Zatím vytvořeny 2 složky Pracovní příkazy a Prohlášení o schodě, viz. Nástroje→Soubory.

verze2.0.15
dne2010-01-31

Plán kamionů

 • Výroba zakázky je ukončena teprve v okamžiku vystavení objednávky kamionů.

Plán montáže

 • Pokud není smlouva na montáž vystavena, lze měnit četu u montáží, které mají smlouvu. Stará a nová četa musí být stejného typu (obě interní nebo externí).

verze2.0.14
dne2010-01-24

Aplikace

 • Možnost tisknout vybrané sloupce z libovolné tabulky (kontextová nabídka export/report).

Kniha zakázek

 • Opravena chyba v importu z Well, kdy nešlo naimportovat barvy doplňků.

Kniha plateb

 • Export/Import fakturace z Pohody.

verze2.0.13
dne2010-01-21

Plán montáže

 • Opravena chyba, kdy se v případě více smluv pro různé čety u jedné rozdělené montáže, zobrazovalo chybné jméno mont. čety.

Kniha zakázek

 • Opravena chyba v importu z Klaesu, kdy nešlo naimportovat nabídku.

verze2.0.12
dne2010-01-20

Plán montáže

 • Opravena chyba, kdy nešlo vytvořit více smluv pro různé čety u jedné rozdělené montáže.
 • Opravena chyba, v sestavě výkony montážních čet.

Kniha zakázek

 • Opraven import ze starého WO.

verze2.0.11
dne2010-01-19

Aplikace

 • Upraveno chování okénka pro zadávání desetinných čísel, takže desetiná místa jdou normálně zapsat bez jejich předchozího vymazávání.

Kniha zakázek

 • Sestava tisk označených řádků KZ.
 • Pokud při opakovaném importu z klaesu dojde ke změně v příplatcích, jsou již neexistující příplatky vymazány. Má to nepříjemný vedlejší efekt, že příplatky importované ve verzi 2.0.10 se při opakovaném importu nevymažou a budou zdvojeny. Pokud k tomu dojde, prosím vymažte je ručně, jsou to ty, které mají na kartě import prázdné údaje.

Plán montáže

 • Hromadné odesílání montážních listů mailem.

verze2.0.10
dne2010-01-18

Kniha zakázek

 • Opravena chyba, kdy se dveře z Klaesu importovaly jako příplatek a ne jako okna.

Plán montáže

 • Přidána kontextová nabídka Sloučit označené montáže.

verze2.0.9
dne2010-01-18

Kniha zakázek

 • Opravena chyba, kdy nešlo importovat nabídky, protože si systém myslel, že existuje zakázka.

Plán montáže

 • Ikona signalizující, že montáž je rozdělena.

verze2.0.8
dne2010-01-17

Kniha zakázek

 • Nelze importovat nabídku přes zakázku.

Plán montáže

 • Při optimalizaci se jako první vybírají města, kde je aktuální den největší počet montáží.

Plán výroby

 • Zařazením zakázky do výroby se zakázka zařadí ve všech výrobních linkách.

verze2.0.6
dne2010-01-07

Kniha zakázek

 • Lze vkládat nová města do mapy.

Plán montáže

 • Hromadný tisk montážních listů (Experimentální vlastnost).

verze2.0.3
dne2009-12-29

Kniha zakázek

 • Omezena velikosti přikládaných dokumentu na max 1MB.

Plán montáže

 • Poklepáním na řádek montáže v tabulce souhrn pro zakázku se přenesete ne den v PM, kdy se tato montáž provádí.

Plán reklamací

 • Lze vyplnit doplňující údaj místo reklamace, pokud se neshoduje s adresou zákazníka nebo místem stavby.
 • Lze filtrovat podle masky jména zákazníka a místa reklamace.

verze2.0.2
dne2009-12-24

Kniha zakázek

 • Rychlé vyhledáváni zakázek podle čísla.
 • K zakázkám lze přikládat soubory jako přílohy.
 • Přidán sloupec zařazeno do výroby.

Plán kamionů

 • Opravena chyba, kdy se do v týdením plánu kamionů objevovaly objednávky žaluzií.
 • Při tisku avizovaných objednávek lze vybrat den.
 • Sestava avizovaných objednávek obsahuje navíc tabulku s doplňky.

 
welloffice/change_log.txt · Poslední úprava: 2014/06/08 20:53 autor: fanda     Nahoru